Encara que el nostre aparell digestiu recorre l'interior del nostre organisme, és un tub tancat i el que és l'interior és, en realitat, "fora". ¿Com és això?  De fet, és l'endoteli, el revestiment del nostre tracte digestiu, la "capa" que ens protegeix de tot el de...