Tratamientos Naturales

para reforzar tu salud .

Tratamientos naturales

Para reforzar tu salud

Naturopatía

La Naturopatia es més que una teràpia, és tota una filosofia de vida que ens ajuda a activar la nostra  força curativa natural innata, la vis medicatrix naturae.

¿De dónde proviene la palabra Naturopatía?

El terme Naturopatia va ser encunyat fa més d’un segle per l’alemany John H Scheel. Està compost per l’arrel “naturo-” naturalesa i el sufix -patia, el qual curiosament no prové de pathos o malaltia en grec, sinó de l’anglès “path” camí. Així doncs, Naturopatia significa camí natural.

Quin és l’origen de la naturopatia?

Totes les civilitzacions antigues han recorregut a mètodes de curació natural des de temps immemorials, serveixi com a exemples la medicina tradicional xinesa i medicina Ayurvèdica de l’Índia ambdues amb més de 4000 anys d’antiguitat.

Tanmateix és Hipòcrates, gran filòsof i metge grec qui està considerat el pare de la Naturopatia a l’establir els seus 5 principis bàsics

Principis de la Naturopatia

 1. El primer, no fer mal (primum non nocere)
 2. Hi ha una força curativa natural en els éssers vius (vis medicatrix naturae)
 3. Identifica i tracta les causes dels problemes de salut (tolle causam)
 4. Depura l’organisme (deinde purgare)
 5. Ensenya (docere)

¿De dónde proviene la palabra Naturopatía?

El terme Naturopatia va ser encunyat fa més d’un segle per l’alemany John H Scheel. Està compost per l’arrel “naturo-” naturalesa i el sufix -patia, el qual curiosament no prové de pathos o malaltia en grec, sinó de l’anglès “path” camí. Així doncs, Naturopatia significa camí natural.

Quin és l’origen de la naturopatia?

Totes les civilitzacions antigues han recorregut a mètodes de curació natural des de temps immemorials, serveixi com a exemples la medicina tradicional xinesa i medicina Ayurvèdica de l’Índia ambdues amb més de 4000 anys d’antiguitat.

Tanmateix és Hipòcrates, gran filòsof i metge grec qui està considerat el pare de la Naturopatia a l’establir els seus 5 principis bàsics

Principis de la Naturopatia

 1. El primer, no fer mal (primum non nocere)
 2. Hi ha una força curativa natural en els éssers vius (vis medicatrix naturae)
 3. Identifica i tracta les causes dels problemes de salut (tolle causam)
 4. Depura l’organisme (deinde purgare)
 5. Ensenya (docere)

Quines diferències hi ha entre la medicina convencional i la Naturopatia?

Bàsicament la medicina moderna o convencional tracta els símptomes de les malalties, per això utilitza fàrmacs que són molècules químiques de síntesi amb la  finalitat de contrarrestar aquests símptomes. Per exemple, analgèsics o calmants per alleujar el dolor, anti-hipertensius per a baixar la tensió arterial. En canvi , la Naturopatia cerca sobretot les causes d’aquests símptomes. 

Promou reforçar el “terreny” de l’individu a través d’un procés i advoca per un enfocament integral i holístic.

Quines diferències hi ha entre la medicina convencional i la Naturopatia?

Bàsicament la medicina moderna o convencional tracta els símptomes de les malalties, per això utilitza fàrmacs que són molècules químiques de síntesi amb la  finalitat de contrarrestar aquests símptomes. Per exemple, analgèsics o calmants per alleujar el dolor, anti-hipertensius per a baixar la tensió arterial. En canvi , la Naturopatia cerca sobretot les causes d’aquests símptomes. 

Promou reforçar el “terreny” de l’individu a través d’un procés i advoca per un enfocament integral i holístic.

 Quines propostes terapèutiques utilitza la Naturopatia?

 • alimentació saludable, dieta detox i dejuni
 • banys de natura :sol, mar i  “bosc”
 • fitoteràpia o tractament amb plantes medicinals
 • tècniques energètiques: kinesiologia, ioga, meditació … 
 • tècniques manuals: quiromassatge, osteopatia, reflexologia podal …

 Quines propostes terapèutiques utilitza la Naturopatia?

 • alimentació saludable, dieta detox i dejuni
 • banys de natura :sol, mar i  “bosc”
 • fitoteràpia o tractament amb plantes medicinals
 • tècniques energètiques: kinesiologia, ioga, meditació … 
 • tècniques manuals: quiromassatge, osteopatia, reflexologia podal …

Tractaments

Kinesiología

La Kinesiologia Holística és un mètode de testatge que utilitza un reflex corporal, el reflex de la longitud del braç (en anglès Arm Reflex o AR).

Naturopatía

La Naturopatía es més que una teràpia, és tota una filosofia de vida que ens ajuda a activar la nostra  força curativa natural innata.

Homeopatía

La Homeopatía és una teràpia energètica descoberta pel metge alemany Samuel Hahnemann al segle XVIII.

Flors de Bach

Sóc una apassionada de les Flors de Bach. La meva experiència directa amb elles, en primera persona, m'ha permès comprovar la seva eficàcia.

Reiki

Un tractament energètic, consisteix en la imposició de mans sobre unes zones específiques al llarg dels canals de “ ki “o energia vital del nostre cos.

Aprima’t amb Kineia-Fit

Pla innovador d’ Aprimament que neix de la fusió entre la terapia Kineia amb els últims descobriments científics en el camp del metabolisme.

Reflexología Podal

La reflexologia podal és una teràpia mil·lenària utilitzada en l'Antic Egipte, i coneguda des de temps immemorials a la Xina, l'Índia i pels indis americans

Nuestro Blog

Últimos artículos

¿ Listo/a para el cambio ?

Podemos comparar el perder peso con  escalar una montaña: todos sabemos que es imposible subir al Everest de un salto pero si dividimos el trayecto por etapas, valorando cada avance, y  sobretodo visualizando todas las ventajas de conseguir  nuestro objetivo , con constancia y determinación seremos capaces de llegar a la cima. Y esto es aplicable no sólo al objetivo de perder peso sino a cualquier meta que nos marquemos en la vida. 

Naturopatía

La Naturopatia es més que una teràpia, és tota una filosofia de vida que ens ajuda a activar la nostra  força curativa natural innata, la vis medicatrix naturae.

¿De dónde proviene la palabra Naturopatía?

El terme Naturopatia va ser encunyat fa més d’un segle per l’alemany John H Scheel. Està compost per l’arrel “naturo-” naturalesa i el sufix -patia, el qual curiosament no prové de pathos o malaltia en grec, sinó de l’anglès “path” camí. Així doncs, Naturopatia significa camí natural.

Quin és l’origen de la naturopatia?

Totes les civilitzacions antigues han recorregut a mètodes de curació natural des de temps immemorials, serveixi com a exemples la medicina tradicional xinesa i medicina Ayurvèdica de l’Índia ambdues amb més de 4000 anys d’antiguitat.

Tanmateix és Hipòcrates, gran filòsof i metge grec qui està considerat el pare de la Naturopatia a l’establir els seus 5 principis bàsics

Principis de la Naturopatia

 1. El primer, no fer mal (primum non nocere)
 2. Hi ha una força curativa natural en els éssers vius (vis medicatrix naturae)
 3. Identifica i tracta les causes dels problemes de salut (tolle causam)
 4. Depura l’organisme (deinde purgare)
 5. Ensenya (docere)

Quines diferències hi ha entre la medicina convencional i la Naturopatia?

Bàsicament la medicina moderna o convencional tracta els símptomes de les malalties, per això utilitza fàrmacs que són molècules químiques de síntesi amb la  finalitat de contrarrestar aquests símptomes. Per exemple, analgèsics o calmants per alleujar el dolor, anti-hipertensius per a baixar la tensió arterial. En canvi , la Naturopatia cerca sobretot les causes d’aquests símptomes. 

Promou reforçar el “terreny” de l’individu a través d’un procés i advoca per un enfocament integral i holístic.

 Quines propostes terapèutiques utilitza la Naturopatia?

 • alimentació saludable, dieta detox i dejuni
 • banys de natura :sol, mar i  “bosc”
 • fitoteràpia o tractament amb plantes medicinals
 • tècniques energètiques: kinesiologia, ioga, meditació … 
 • tècniques manuals: quiromassatge, osteopatia, reflexologia podal …

s servicios

Kinesiología

La Kinesiología Holística es un método de testaje  que utiliza un reflejo corporal, el reflejo de la longitud del brazo (en inglés Arm Reflex o AR ).

Naturopatía

La Naturopatía es más que una terapia, es toda una filosofía de vida que nos ayuda a activar nuestra  fuerza curativa natural innata.

Homeopatía

La Homeopatía es una terapia energética descubierta por el médico alemán Samuel Hahnemann en el siglo XVIII.

Flores de Bach

Soy una apasionada de las Flores de Bach. Mi experiencia directa con ellas , me ha permitido comprobar su eficacia , os cuento mi testimonio en primera persona.

Reiki

Es un tratamiento energético que consiste en la imposición de manos sobre unas zonas específicas situadas a lo largo de los canales de” ki” o energia vital de nuestro cuerpo.

Kineia -Fit Perdida de Peso

Plan innovador de adelgazamiento que nace de la fusión entre la Terapia Kineia y los últimos descubrimientos científicos en el campo del metabolismo.

Reflexología Podal

La reflexología podal es una terapia milenaria utilizada en el Antiguo Egipto (4000 a.c.) y conocida desde tiempos inmemoriales en China, India y por los indios americanos.

Nuestro Blog

Últimos artículos

¿ Listo/a para el cambio ?

Podemos comparar el perder peso con  escalar una montaña: todos sabemos que es imposible subir al Everest de un salto pero si dividimos el trayecto por etapas, valorando cada avance, y  sobretodo visualizando todas las ventajas de conseguir  nuestro objetivo , con constancia y determinación seremos capaces de llegar a la cima. Y esto es aplicable no sólo al objetivo de perder peso sino a cualquier meta que nos marquemos en la vida.